FILOSOFI

Tänk om! Allt blir som du tänker!
Tankens kraft är en outnyttjad resurs.


PILOT – utvecklat av Rolf Edgren – har lärt mig fokusera på det som ger mig framgång imorgon och att det är jag, med mina egna tankar och handlingar, som skapar mitt liv.

Allt som är möjligt för någon annan, är i princip också möjligt för mig. Det gäller att använda bästa möjliga angreppssätt i olika situationer. Om något inte blir som man vill, måste man själv ta ansvar och förändra sina föreställningar.

Var uthållig! Om du inte genast får det resultat du önskar är det bara att gå på igen. Det tar tid att förändra sina vanor och tankemönster.

Det vi alla fokuserar på, medvetet eller omedvetet, skapar vår verklighet i form av tankar, känslor, beteenden och beslut.

Rolf Edgren hjälper individer och organisationer att bli framgångsrika genom att använda tankens kraft för att förverkliga visioner och mål.

Mari 2004 Mari 2008
Mari Clefberg 2004 Mari Clefberg 2008