PRODUKTER

Utveckla din verksamhet
Det kan innebära att vända ett företag som går dåligt eller förbättra en verksamhet som går bra. Vi hjälper dig att vända negativa attityder och skapa en väl fungerande verksamhet med nöjda kunder, medarbetare som trivs och ett gott resultat. Ett program skräddarsys efter just ditt företags behov. Det resultat som uppnås blir vår kostnadsbas, vilket kräver engagemang och uppföljning från båda parter.

Coaching Personlig coaching hjälper dig att förverkliga dina visioner och mål. Du kanske behöver stöd i att genomföra en viktig affär eller förbättra relationerna till en kund, partner eller medarbetare. Du får hjälp att genomföra beteendeförändringar, skapa nya förmågor och tankemönster. Eller att säkerställa att din verksamhet når målen och att förändringarna blir bestående.

PILOTdet blir som du tänker! Rolf Edgren har lång erfarenhet inom verksamhetsutveckling och har under tiden som konsultchef, IT-chef och delägare i olika företag varit intresserad av vad det är som gör företag och individer extra framgångsrika. Han har specialiserat sig inom TQM – Total Quality Management – en modell för att nå genomgående totalkvalitet, och har vid sidan av sin verksamhet inom IT och management utvecklat konceptet PILOT.