KONCEPT

Pilot konceptet är utvecklat av...

...Rolf Edgren som är Certified Master Practitioner of Neuro-Linguistic Programming, (NLP). Utbildad vid Pegasus NLP Trainings i England. Han har läst Idrottspsykologi vid Örebro Universitet med Lars-Eric Uneståhl och är utbildad vid Pacific Institute i Seattle av Lou Tice. Lou Tice modellen har funnits i trettio år och används mycket framgångsrikt inom alla områden i samhället, i USA, Japan, Australien och England. Det finns också en påverkan från Anthony Robbins och hans kurser Personal Power och Get the Edge samt Bill Harris med kursen Life Principles.

Rolf Edgren har lång erfarenhet inom verksamhetsutveckling och har under tiden som konsult, konsultchef, IT-chef och delägare i olika företag varit intresserad av det som gör företag och individer extra framgångsrika. Han har fördjupat sig i TQM, modellen för totalkvalitet och har vid sidan av sin verksamhet inom IT och management utvecklat PILOT konceptet.

PILOT
Reg Conolly, Pegasus NLP Training
Lou Tice, Pacific Institute
Anthony Robbins
Bill Harris, Centerpoint - Life Principles

Meditation
Bill Harris, Centerpoint - Meditation