<% Namn=Request.Form("Namn") Ort=Request.Form("Ort") Epost=Request.Form("Epost") Hittade=Request.Form("Hittade") Inlagg=Request.Form("Inlagg") %> Klar!

<% If Len(Trim(Namn)) > 0 AND Len(Trim(Inlagg)) > 0 Then Set Databas = Server.CreateObject("ADODB.Connection") Databas.Open Application("guestbook_ConnectionString") SQLStmt = "INSERT INTO Gastbok " SQLStmt = SQLStmt & "(Namn, Ort, Epost, Hittade, Inlagg) " SQLStmt = SQLStmt & "VALUES('" & Namn & "', '" & Ort & "', '" & Epost & "', '" & Hittade & "', '" & Inlagg & "'); " Set Poster = Databas.Execute(SQLStmt) Databas.Close %>Tack för ditt inlägg <%=FormNamn%>

Klicka här för att titta i gästboken

<%Else%>

Hoppsan!
Du måste skriva in både ett namn och ett inlägg för att kunna signera vår gästbok. Använd webbläsarens bakåtknapp för att prova igen.

<%End if%>