FÖRETAGET

MaVinCo startades av Mari Clefberg 2003 och drivs allt sedan dess med passionerad entreprenörsanda och bred erfarenhetsbas från flera olika branscher och befattningar inom bland annat IT och försäljning, utveckling av postorder och E-learning. MaVinCo har även med stor framgång arbetat med lansering av varumärken både i Sverige och på den internationella arenan. Dessutom är MaVinCo en populär partner inom utveckling av säljorganisationer, samt uppstart och initial drift av nya företag.